Հայտարարություն

Հարգելի գործընկերներ,

Կինոնկարների նախագծերի ֆինանսավորման մրցույթի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը  2019 թօգոստոսի 19-ին՝  ժամը  18:00ն է։

Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքի 329-րդ  հոդվածի՝

Եթե ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվան, ապա ժամկետի ավարտի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: