Հայտարարություն․Հայտերի ընդունում

Հայտարարություն․ հայտերի ընդունման