“Կինոաշնան” նորությունները տարածվել են հետևյալ կայքերում

a)

Kinoashun.livejournal.com – ամեն օր այցելել է միջինը  72 մարդ, ամսվա կտրվածքով էջը մտել են եւս 100 մարդ: Ընդհանուր առմամբ ամբողջ ամսվա կտրվածքով միայն մեր  բլոգը նայել են 172 մարդ:

“Կինոաշնան” նորությունները տարածվել են նաեւ community.livejournal.com/timeout_yerevan բլոգում, որն ամեն օր կարդում են  առնվազն 97 հոգի:Livejournal կայքի միջոցով “Կինոաշնան” մասին ամեն օր տեղեկացել են առնվազն 264 հոգի:

b)

Facebook-ում տարածվել է հիմնականում հետեւյալ էջերում.

www.facebook.com/pages/Armenia ունի 22 868 մասնակից,

www.facebook.com/pages/Armenian-Kino-Theater – ունի 1452 մասնակից,

www.facebook.com/pages/Yerevan-Armenia/Old-Yerevan-Gone-But-Not-Forgotten ունի 3627 մասնակից,

բոլոր էջերի միջոցով հնարավոր է եղել տեղեկացնել մոտավորապես 30.000 հանդիսատես:

“Կինոաշնան” առանձին էջի տվյալները (facebook-ից ամեն շաբաթ ստացվող ինֆորմացիայի հիման վրա կազմած աղյուսակում) բերված են առանձին excel ֆայլով:

a)Kinoashun.livejournal.com – ամեն օր այցելել է միջինը  72 մարդ, ամսվա կտրվածքով էջը մտել են եւս 100 մարդ: Ընդհանուր առմամբ ամբողջ ամսվա կտրվածքով միայն մեր  բլոգը նայել են 172 մարդ:”Կինոաշնան” նորությունները տարածվել են նաեւ community.livejournal.com/timeout_yerevan բլոգում, որն ամեն օր կարդում են  առնվազն 97 հոգի:Livejournal կայքի միջոցով«Կինոաշնան» մասին ամեն օր տեղեկացել են առնվազն 264 հոգի: b)Facebook-ում տարածվել է հիմնականում հետեւյալ էջերում.www.facebook.com/pages/Armenia ունի 22 868 մասնակից,www.facebook.com/pages/Armenian-Kino-Theater – ունի 1452 մասնակից,www.facebook.com/pages/Yerevan-Armenia/Old-Yerevan-Gone-But-Not-Forgotten ունի 3627 մասնակից,բոլոր էջերի միջոցով հնարավոր է եղել տեղեկացնել մոտավորապես 30.000 հանդիսատես: “Կինոաշնան” առանձին էջի տվյալները (facebook-ից ամեն շաբաթ ստացվող ինֆորմացիայի հիման վրա կազմած աղյուսակում) բերված են առանձին excel ֆայլով: