Ինչպես հակադրվել “դեբիլիզացիային”

“Կինոաշուն” նախագծի շրջանակներում կայացած “Մեր ժամանակի հերոսը` ժամանակի խնդիր” խորագրով կլոր սեղան-քննարկման ժամանակ, կինոգետ Սուրեն Հասմիկյանը նշեց, որ այսպիսի հավաքներից արդյունք չի սպասվում, սակայն դարանք անհրաժեշտ են: Նրա կարծիքով, այսօր մեր կյանքում բացակայում է երկխոսությունը:
Նույնը տես նաեւ`
Համբարձումյան Հ., Ամեն ինչ կա, բացի մարդը,// Հրապարակ, 2010 թ., 21 հոկտեմբերի: