Կանոնակարգ -2019

 Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ

Կինոնկարների նախագծերի մրցույթների կանոնակարգ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ՝

Խաղարկային Արտադրական փուլի հայտի ձևաթուղթ

Խաղարկային զարգացման փուլի հայտի ձևաթուղթ

Խաղարկային հետարտադրական փուլի հայտի ձևաթուղթը

Խաղարկային տարածման փուլի հայտի ձևաթուղթ

Անիմացիայի Զարգացման փուլի հայտի ձևաթուղթ

Անիմացիայի Արտադրական փուլի հայտի ձևաթուղթ

Անիմացիայի Արտադրական փուլի Կարճամետրաժ հայտի ձևաթուղթ

Անիմացիայի հետարտադրական փուլի հայտի ձևաթուղթ

Անիմացիայի տարածման փուլի հայտի ձևաթուղթ

Ֆիլմարտադրության ծախսերի նախահաշվի ձևաթուղթ (1)