09 October 2020

ՀՀ ժողովրդական արտիստ Միքայել Պողոսյան

Միասնությունը հաղթանակի հիմքն է: Մենք հաղթելու ենք, և համոզված եմ, որ բոլոր մարտական հաղթանակների կողքին կարևոր ձեռքբերումներից մեկը դառնալու է մեր համահայկական միաբանությունը, ազգային զարթոնքը, որը ուղեկից կդառնա մեզ մեր հետագա խաղաղ կյանքում:

SUBSCRIBE FOR NEWSLETTER

Information

The National Cinema Center of Armenia NCSO, established by the order of the RA government in 2006, is a state non commercial organization and a successor to «Armenfilm » studio named after H. Beknazaryan / 1923/, which operates within the structure of the Ministry of Culture of Armenia.

Contacts

  • +374 (10) 52-20-32
  • +374 (10) 52-20-35
  • kinokentron@gmail.com
  • Եզնիկ Կողբացի 83

Members

×

Դուք չեք լրացրել բոլոր պահանջվող դաշտերը