18-03-2019

2017 խաղ. կինոնկարների արտադրության ծրագիր 2016 խաղ. կինոնկ. արտադր. ծրագիր 2015 թ խաղարկ. կինոնկարն. արտադրության ծրագիր 2014 Խաղարկային կինոնկարների արտադրության

[...]
27-06-2016

Ֆիլմերի արտադրության համար նախատեսված բյուջետային հատկացումները

[...]
29-01-2015

Ֆիլմերի արտադրության համար նախատեսված բյուջետային հատկացումները

[...]
03-02-2014

Ֆիլմերի արտադրության համար նախատեսված բյուջետային հատկացումները

[...]