27-06-2016

Ֆիլմերի արտադրության համար նախատեսված բյուջետային հատկացումները

[...]
29-01-2015

Ֆիլմերի արտադրության համար նախատեսված բյուջետային հատկացումները

[...]
03-02-2014

Ֆիլմերի արտադրության համար նախատեսված բյուջետային հատկացումները

[...]
02-04-2013

Ֆիլմերի արտադրության համար նախատեսված բյուջետային հատկացումները

[...]