04-02-2018
2018 թվական

«Կինոնկարների արտադրություն» այդ թվում` Խաղարկային կինոնկարների արտադրություն` 274440,0 հազար դրամ Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն` 56193,0 հազար դրամ «Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ» ծրագիր`   2684,9 հազար դրամ

[...]
04-03-2017
2017 թվական

«Կինոնկարների արտադրություն» այդ թվում` Խաղարկային կինոնկարների արտադրություն` 293518,7 հազար դրամ Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն` 60096,6 հազար դրամ «Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ» ծրագիր`   2871,5 հազար դրամ  

[...]
18-01-2016
2016 թ.

“Կինոնկարների արտադրություն” այդ թվում` Խաղարկային կինոնկարների արտադրություն` 293518,7 հազար դրամ Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն` 60096,6 հազար դրամ “Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ” ծրագիր`   2871,5 հազար դրամ

[...]
20-01-2015
2015 Թ.

“Կինոնկարների արտադրություն” այդ թվում` Խաղարկային կինոնկարների արտադրություն` 293518,7 հազար դրամ Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն` 60096,6 հազար դրամ “Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ”

[...]
1 2 3 4