18-01-2016
2016 թ.

“Կինոնկարների արտադրություն” այդ թվում` Խաղարկային կինոնկարների արտադրություն` 293518,7 հազար դրամ Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն` 60096,6 հազար դրամ “Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ” ծրագիր`   2871,5 հազար դրամ

[...]
20-01-2015
2015 Թ.

“Կինոնկարների արտադրություն” այդ թվում` Խաղարկային կինոնկարների արտադրություն` 293518,7 հազար դրամ Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն` 60096,6 հազար դրամ “Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ”

[...]
15-10-2014
2014 Թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՆՈԿԵՆՏՐՈՆԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻՆՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ   “Կինոնկարների արտադրություն” այդ թվում` Խաղարկային կինոնկարների արտադրություն` 293518,7 հազար դրամ

[...]
15-10-2013
2013 Թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՆՈԿԵՆՏՐՈՆԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ “Կինոնկարների արտադրություն” այդ թվում` Խաղարկային կինոնկարների արտադրություն` 293518,7 հազար դրամ Մուլտիպլիկացիոն

[...]
1 2 3